ipday

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

20783

กิจกรรมเด่นต่างๆ

โครงการอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ประจำปี 2561
โครงการอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ประจำปี  2561                                                                            ... [ อ่านต่อ ]
ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเพลพระเนื่องในวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล
นายกเทศมนตรี  ผู้บริหาร  สมาชิก พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเพลพระเนื่องในวันที่  24  เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล                                                ... [ อ่านต่อ ]
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปทุมรัตต์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปทุมรัตต์                                                                                     ... [ อ่านต่อ ]
สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ร่วมอวยพรปีใหม่ท่านนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ร่วมอวยพรปีใหม่ท่านนายกเทศมนตรี                                   &... [ อ่านต่อ ]
อ่านทั้งหมด...

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com